Het Hof van Justitie EU oordeelt dat Duitsland in strijd handelt met het EU-recht door bij wederverkopers bij de toepassing van de KO-regeling alleen maar rekening te houden met de winstmarge. De omzet moet worden vastgesteld op basis van alle door de wederverkoper ontvangen of te ontvangen bedragen.

In 2009 en 2010 realiseert B omzetten van € 27.358 en € 25.115 als wederverkoper van gebruikte voertuigen. B past de margeregeling toe. B is van mening dat hij kwalificeert als ‘kleine ondernemer’, omdat zijn omzetten in beide jaren € 17.328 en € 17.470 bedragen. Hierbij berekent hij de omzet niet op basis van de door hem ontvangen betalingen, maar op basis van zijn winstmarge. In verband met een wijziging in de Duitse beleidsregels voor de toepassing van de btw, staat de Duitse Belastingdienst dit voor het jaar 2009 wel toe, maar voor 2010 niet meer.

Het Hof van Justitie EU oordeelt dat Duitsland in strijd handelt met het EU-recht door bij wederverkopers bij de toepassing van de kleineondernemersregeling alleen maar rekening te houden met de winstmarge. Volgens het Hof van Justitie EU moet de omzet namelijk worden vastgesteld op basis van alle door de wederverkoper ontvangen of te ontvangen bedragen. Hierbij wordt dan geen rekening gehouden met de btw, maar is de wijze waarop de bedragen daadwerkelijk zullen worden belast niet van belang.

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Europees belastingrecht, Omzetbelasting

Instantie: Hof van Justitie van de Europese Unie

Editie: 31 juli

3

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen