Hof Amsterdam oordeelt dat de heer X niet hoefde te twijfelen aan de juistheid van de mededeling van zijn maatschappelijk werker over de hoger beroepstermijn. Het verzet van X is gegrond.

Aan de heer X is een IB-aanslag opgelegd. Rechtbank Noord-Holland stelt de inspecteur in het gelijk. Het hoger beroep van X is door het hof niet-ontvankelijk verklaard wegens overschrijding van de hoger beroepstermijn. X stelt in verzet dat zijn maatschappelijk werker hem onjuist over de beroepstermijn heeft voorgelicht.

Hof Amsterdam oordeelt dat de termijnoverschrijding verschoonbaar is. X hoefde namelijk niet te twijfelen aan de juistheid van de mededeling van zijn maatschappelijk werker over de termijn. De maatschappelijk werker werkt bij Stichting A, die X ter behartiging van zijn (fiscale) belangen en het instellen van hoger beroep hulp heeft ingeschakeld. Het verzet van X is gegrond. Het onderzoek zal worden voortgezet in de stand waarin het zich bevond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet bestuursrecht 6:11

Instantie: Hof Amsterdam

Rubriek: Bronbelasting

Editie: 31 juli

Informatiesoort: VN Vandaag

  1183
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen