De Hoge Raad oordeelt dat de werkkostenregeling niet is beperkt tot vergoedingen en verstrekkingen die naar algemeen maatschappelijke opvattingen een zuiver zakelijk of een gemengd karakter hebben. De vergoedingen en verstrekkingen mogen echter niet in belangrijke mate hoger zijn dan in voor het overige overeenkomstige omstandigheden gebruikelijk is.

Aan een selecte groep managers van een vijftal groepsvennootschappen - waaronder X2 bv - zijn in 2012 en 2013 om niet aandelen in X1 nv (belanghebbende) toegekend. De aandelen zijn vervolgens aangewezen als eindheffingsbestanddeel in de zin van de werkkostenregeling. De inspecteur legt een naheffingsaanslag loonbelasting op. Volgens Hof Amsterdam wordt niet voldaan aan de gebruikelijkheidstoets. Vergoedingen en verstrekkingen die naar algemeen maatschappelijke opvattingen geen zuiver zakelijk karakter en evenmin een gemengd karakter hebben ('zwak loon') vallen namelijk niet onder de werkkostenregeling. X1 nv gaat in cassatie.

De Hoge Raad oordeelt dat de werkkostenregeling niet is beperkt tot vergoedingen en verstrekkingen die naar algemeen maatschappelijke opvattingen een zuiver zakelijk of een gemengd karakter hebben. Het beroep van X1 nv is gegrond. Verwijzing volgt voor een nieuwe behandeling van de vraag of aan de gebruikelijkheidstoets wordt voldaan. De vergoedingen en verstrekkingen mogen niet in belangrijke mate hoger zijn dan in voor het overige overeenkomstige omstandigheden gebruikelijk is. Na verwijzing moeten partijen de gelegenheid krijgen hun stellingen aan te passen aan de thans geformuleerde gezichtspunten.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op de loonbelasting 1964 10

Wet op de loonbelasting 1964 31a

Wet op de loonbelasting 1964 31

Instantie: Hoge Raad

Rubriek: Loonbelasting

Editie: 15 juli

Informatiesoort: VN Vandaag

  2094
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen