De Wet implementatie Richtlijn kleineondernemersregeling is in het Staatsblad gepubliceerd. De wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2025, met uitzondering van artikel II, dat in werking treedt met ingang van 1 oktober 2024.

De wet betreft een implementatie van de EU-richtlijn kleineondernemersregeling (Richtlijn (EU) 2020/285, V-N 2020/16.19). Deze richtlijn verplicht lidstaten mogelijk te maken dat een kleine ondernemer de kleineondernemersregeling (KOR) van een andere lidstaat kan toepassen, als deze andere lidstaat een dergelijke regeling kent. Hierdoor wordt het mogelijk dat een Nederlandse BTW-ondernemer gebruik maakt van de KOR in een andere staat en, vice versa, een BTW-ondernemer uit een andere lidstaat gebruik kan maken van de Nederlandse KOR. Via de richtlijn worden de BTW-regels voor de diverse KOR’en van de lidstaten zoveel mogelijk geüniformeerd. Hiervoor zijn de BTW-richtlijn en Verordening EU 904/2010 gewijzigd.

De wet betreft de Nederlandse implementatie van de richtlijn. Voor in Nederland gevestigde BTW-ondernemers die uitsluitend in Nederland actief zijn, brengt de wet materieel beperkte wijzigingen mee.

In Vakstudie Nieuws is aandacht besteed aan het wetsvoorstel (36312) in V-N 2023/14.14 en V-N 2023/24.13.

[Nieuwsbron]

Rubriek: Omzetbelasting

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 15 augustus

Informatiesoort: VN Vandaag

617

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen