Minister Blok van Buitenlandse Zaken heeft het wijzigingsprotocol bij het belastingverdrag tussen Nederland en Zwitserland (35 278) ter stilzwijgende goedkeuring naar de Tweede Kamer gestuurd.

Uiterlijk dinsdag 8 oktober 2019 kunnen leden aangeven dat dit verdrag aan de uitdrukkelijke goedkeuring van de Staten-Generaal dient te worden onderworpen. Dit staat in de besluitenlijst van de procedurevergadering van de vaste commissie voor Financiën van woensdag 11 september 2019.

Het wijzigingsprotocol strekt er primair toe om de positie van beleggingsinstellingen en pensioenfondsen onder het Verdrag te verduidelijken en het Verdrag in lijn te brengen met de minimumstandaard van het BEPS-project. Verder wordt de heffingsrechtverdeling over pensioenen en dergelijke uitkeringen herzien en zijn er enkele technische wijzigingen aangebracht.

[Nieuwsbron]

Rubriek: Internationaal belastingrecht

Regelgevende instantie: Staten-Generaal

Editie: 20 september

Informatiesoort: VN Vandaag

  605
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen