De Belastingdienst zet extra in op toezicht arbeidsrelaties voor de loonheffingen. De Belastingdienst controleert of sprake is van een dienstbetrekking. Aan eventuele handhaving moet een zorgvuldige afweging voorafgaan. Eind 2019 is gestart met de opbouw van de hiervoor benodigde extra capaciteit voor onder andere bedrijfsbezoeken en boekenonderzoeken.

Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën informeert de Tweede Kamer over de gehanteerde sectorspecifieke benadering die eerder is aangekondigd (V-N 2019/35.8). Hieruit blijkt dat in een beperkt aantal sectoren is begonnen en worden andere sectoren later toegevoegd. De eerste sectorbenaderingen zijn in de zorg, namelijk ziekenhuizen en zelfstandige klinieken, een specifiek deel van de sector bouw, namelijk (grote) bouwprojecten, en de bemiddelingsbureaus en intermediaire partijen in deze (deel)sectoren.

Het doel van de sectorspecifieke benadering is om een goede naleving te krijgen. De Belastingdienst werkt ervoor samen met branche- en koepelorganisaties.

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Arbeidsrecht, Inkomstenbelasting, Loonbelasting

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 5 februari

Focus: Focus

Carrousel: Carrousel

7

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen