Nederlanders met een aanvullend pensioen of een lijfrente-uitkering, zien op de eerste uitkeringsspecificatie van 2015 een iets hoger netto bedrag staan. Bij een aanvullend pensioen van € 500 ontvangen zij € 1,50 meer, bij € 750 is dat € 2,20. Wie een aanvullend pensioen van € 2.500 heeft, krijgt € 10,50 meer op zijn rekening gestort. Veel pensioen- en lijfrente-uitkeringen moeten al aan het begin van de maand op de rekening van de pensioengerechtigde bijgeschreven zijn.

Deze cijfers volgen uit berekeningen van HR- en salarisdienstverlener ADP, die maandelijks de salarisstrook van 1,4 miljoen Nederlandse werknemers verzorgt, op basis van de belastingtarieven, premies en heffingen in 2015.

Hoger nettobedrag door lagere bijdrage Zorgverzekeringswet

Dat pensioengerechtigden in 2015 onder de streep iets meer overhouden, is volgens ADP opvallend tegen de achtergrond van stijgende belastingen. "Het belastingtarief in de eerste schijf stijgt, maar omdat de bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (ZVW) per 1 januari daalt, houden pensioengerechtigden netto toch meer over", aldus Dik van Leeuwerden van ADP. De ZVW-premie daalt van 5,4 naar 4,85 procent.

Ongunstig effect heffingskorting

Van Leeuwerden waarschuwt ervoor dat heffingskortingen voor een onaangename verrassing kunnen zorgen bij een voorlopige aanslag of teruggaaf over 2015. Zo wordt de algemene heffingskorting, die inkomensafhankelijk is, in 2015 afgebouwd voor inkomens vanaf circa 20.000 euro. Omdat de heffingskortingen bij dit soort aanvullende uitkeringen in het algemeen niet worden toegepast, wordt er ook geen rekening gehouden met de afbouw.

Bij het berekenen van de uiteindelijk verschuldigde inkomstenbelasting wordt voor het bepalen van de hoogte van de algemene heffingskorting gekeken naar het totale inkomen uit werk en woning. Het kan blijken dat er een lager recht op heffingskorting is dan waar bij de berekening van de netto uitkeringen inclusief AOW rekening mee is gehouden.

Wie komend jaar met een aanvullend pensioen op een totaal inkomen hoger dan € 20.000 uitkomt, maakt dus kans om een te hoge heffingskorting te ontvangen. Voor alleenstaanden met een AOW-uitkering (bruto € 1.111,55) speelt dit bij een aanvullend pensioen vanaf circa € 500 per maand; bij gehuwden is dat vanaf circa € 850.

 

Bron: ADP

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Pensioenen

1

Gerelateerde artikelen