Op 15 oktober jl. heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden van minister Asscher. Met dit wetsvoorstel wordt het combineren van werk en zorg gemakkelijker.
De maatregelen uit dit wetsvoorstel wijzigen de Wet arbeid en zorg en de Wet aanpassing arbeidsduur. Het is de bedoeling dat werknemers hun zorgtaken beter op hun werk kunnen afstemmen waardoor werknemers minder snel hun arbeidsduur hoeven te verminderen. Minister Asscher hoopt op deze wijze ook het ziekteverzuim terug te brengen omdat werknemers met veel zorgtaken te snel overbelast kunnen raken.
 
Werknemers mogen volgens het wetsvoorstel elk jaar vragen om een andere arbeidsduur, tot nu toe kon dat maar één keer per twee jaar.

Hieronder zet Baker Tilly Berk de maatregelen voor u op een rijtje: 

Vergroting gebruiksmogelijkheden van het ouderschapsverlof door: 
  • Onvoorwaardelijk recht op drie dagen opname voor vaders bij geboorte kind 
  • Het laten vervallen van de wettelijke bepalingen aan de wijze van aanvraag, en
  • Het laten vervallen van de eis dat men 1 jaar in dienst moet zijn bij de werkgever
 
Flexibilisering van het pleegzorg- en adoptieverlof door:
  • Het toevoegen van de mogelijkheid dat de werknemer het verlof in overleg met de werkgever gespreid kan opnemen (is nu 4 weken aaneengesloten)
  • Verruiming van opnametermijn van 18 naar 26 weken rond opname van het kind
 
Uitbreiding van de werkingssfeer van het kort- en langdurend zorgverlof naar werknemers die zorgen voor broers en zussen, grootouders en kleinkinderen, huisgenoten of anderen in de sociale omgeving.
 
Uitbreiding langdurig zorgverlof: noodzakelijke zorg ingeval van ziekte en hulpbehoevendheid.
 
Uitbreiding van het bevallingsverlof voor gevallen waarbij het kind na geboorte langdurig in het ziekenhuis moet worden opgenomen ('couveusekinderen').
 
Overdracht bevallingsverlof ingeval van overlijden moeder.
 
Verheldering van de werkingssfeer van het calamiteiten- en kortverzuimverlof door toevoeging van het criterium ‘onvoorziene omstandigheden' als grondslag van verlof en explicitering van ziekenhuisbezoek door de werknemer en noodzakelijke begeleiding van naasten bij medische zorg.
 
Flexibilisering van de Wet aanpassing arbeidsduur door:
  • Verkorten van de termijn waarop een nieuwe aanvraag tot aanpassing van de contractuele arbeidsduur kan worden gedaan van 2 naar 1 jaar;
  • Introductie van de mogelijkheid om bij onvoorziene omstandigheden (zoals een plotseling zieke partner) af te wijken van de procedurele bepalingen, bijvoorbeeld de aanvraagtermijn.
 

Bron: Baker Tilly Berk

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Arbeidsrecht

0

Gerelateerde artikelen