Het behandelschema voor het Belastingplan 2013 en de aanverwante wetsvoorstellen is vandaag vastgesteld. Naast het Belastingplan en de Overige Fiscale Maatregelen (OFM) gaat het om de forenzentaks, aanpassing hypotheekrenteaftrek, verhuurderheffing en de elektronische registratie van notariële akten. Vooralsnog volgen de zes wetsvoorstellen hetzelfde tijdpad. Het is niet uitgesloten dat er nog wijzigingen of vertragingen gaan optreden.

 

Op maandag 22 oktober wil de Tweede Kamer de schriftelijke reactie hebben van de staatssecretaris van Financiën (nota naar aanleiding van het verslag). Vervolgens is een week later op 29 oktober een wetgevingsoverleg gepland, wat eventueel op 5 november wordt voortgezet. De plenaire behandeling en afronding van de fiscale wetsvoorstellen is voorzien voor week 47. Op donderdag 15 november volgen dan de stemmingen, waarna de Eerste Kamer aan zet is.

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht, Belastingrecht algemeen

Dossiers: Prinsjesdag 2012

0

Gerelateerde artikelen