Soevereine Nederlanders proberen zich te onttrekken aan alle overheidsbemoeienis en weigeren belastingen te betalen. Fiscaal jurist Leendert Jan Boone stelt vast dat de soevereinen met hun veelschrijverij vooral de ambtenarij veel werk bezorgen, zo schrijft hij in het 'Weeblad', maar hij deelt niet de zorgen dat de groep het bestuur en de rechtspraak zou kunnen ontwrichten of zelfs een gevaar kunnen vormen voor de democratische rechtsstaat.

Eind vorig jaar sloeg President Dineke de Groot van de Hoge Raad alarm in dagblad Trouw over het groeiend aantal burgers dat zich 'autonoom' of 'soeverein' verklaart. In april 2024 uitte de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid zijn zorgen over het gevaar van ondermijning door soevereinen en autonomen.

Door deze publiciteit is de groep van soevereine en autonome Nederlanders behoorlijk in de schijnwerpers komen te staan. De soevereinen betwisten de legitimiteit van wet- en regelgeving en overheden en rechters. Diezelfde rechters wijzen de argumenten van soevereinen echter steevast af.

Het aantal procedures bij de bestuursrechter valt naar de mening ban Boone 'erg mee'. De auteur erkent niettemin dat de soevereinen de overheid veel werk bezorgen, onder meer door het opeisen van niet-bestaande geboortetrusts en het opvoeren van belastingaanslagen als aftrekbare gift in de inkomstenbelasting. De fiscalist daarover: "Het bestuurs(proces)recht bevat in mijn optiek voldoende middelen voor bestuursorganen om de veelschrijverij van de soevereinen te lijf te gaan. Het civiele recht kan excessen van aanvoerders van de beweging prima aanpakken."

Boone verwijst hierbij onder meer naar de zelfverklaarde jurist Youri Plate die vorig jaar door de fiscus voor de rechter werd gesleept. Tegelijkertijd is het goed als de overheid in de spiegel kijkt, meent Boone. "Wantrouwen ontstaat niet in een vacuüm. Klachten over een overheid die op afstand staat en waarin meer aandacht is voor efficiency dan de belangen van haar burgers, moeten serieus worden genomen", zo uit de auteur zijn zorgen.

Het artikel van Leendert-Jan Boone is gepubliceerd in het Weekblad Fiscaal Recht onder de titel 'Soevereinen en autonomen in het (fiscale) recht' en is te raadplegen op het informatieplatform InView (login vereist). Eerder publiceerde hij over het zelfde onderwerp een bijdrage in het Belastingblad onder de titel ‘De opkomst van soevereine en autonome belastingweigeraars in Nederland’ (Belastingblad 2023/317).

Leendert-Jan Boone is zelfstandig adviseur en redacteur van Belastingblad, tijdschrift voor Wet WOZ en lokale belastingen.

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws, Navigatornieuws

Rubriek: Belastingrecht algemeen

397

Gerelateerde artikelen