Niet alleen de tienduizenden spaarders die tijdig bezwaar hebben gemaakt, maar iedereen die de afgelopen jaren te veel belasting over zijn spaargeld heeft betaald zou moeten worden gecompenseerd. Daarvoor maakt de Consumentenbond zich hard. De bond roept gedupeerden op zich te melden en probeert in gesprekken met de overheid aan te dringen op een regeling.

Het gaat in de zaak om de vermogensrendementsheffing in box 3. De Hoge Raad oordeelde vorig jaar dat die oneerlijk is omdat er bij de berekening gebruik werd gemaakt van fictieve rendementen en dat de overheid de te veel geïnde belasting moet terugbetalen. Dat zou gaan om heel veel geld.

Maar diezelfde Hoge Raad besliste later dat als je niet op tijd bezwaar hebt gemaakt bij de Belastingdienst, je niet hoeft te worden gecompenseerd. Op Prinsjesdag liet het kabinet weten al die andere mensen inderdaad niet te gaan vergoeden. Daardoor lopen naar schatting ruim 1 miljoen mensen enige vorm van compensatie mis.

"Dat vinden wij niet eerlijk. Alle Nederlanders die te veel belasting hebben betaald, moeten hun geld terugkrijgen", stelt de Consumentenbond die zich daarmee aansluit bij de Bond voor Belastingbetalers. Die belangenclub riep spaarders onlangs ook al op in actie te komen door een zogeheten verzoek om ambtshalve vermindering in te dienen bij de fiscus.

Consumentenbond Claimservice, een samenwerkingsverband tussen de Consumentenbond en massaclaimspecialist ConsumentenClaim, geeft aan de kwestie desnoods bij de rechter te willen aanvechten als de regering niet heel snel tot inkeer komt. "We weten dat dit een taai juridisch gevecht kan worden, waarvan het beslist niet zeker is dat we het gaan winnen, maar daar lopen we niet voor weg."

'Kans niet heel groot'

"Voor de mensen die in het verleden geen bezwaar hebben gemaakt, acht ik de kans dat ze aan het langste eind gaan trekken niet heel groot", zegt hoogleraar fiscale economie Peter Kavelaars op BNR. "Waar het de Consumentenbond vooral om gaat is dat mensen die in het verleden geen bezwaar hebben gemaakt maar nu toch van het arrest van de Hoge Raad willen profiteren ook in het gelijk worden gesteld", aldus Kavelaars. "Maar die kans acht ik niet zo groot, want de wetgeving is nu eenmaal streng. Als je te laat bent, ben je te laat", zegt hij op de radio.

Massaalbezwaarprocedure

Vorige week nog hebben alle belanghebbende partijen, waaronder de beroepsorganisaties van belastingadviseurs maar ook de Bond voor Belastingbetalers en de Consumentenbond, met het ministerie overleg gehad over de massale stroom aan klachten, verzoeken en bezwaarschriften, maar er is nog geen uitsluitsel. Begin november worden deze gesprekken voortgezet.

De partijen die overleg voeren met het departement willen onder meer invoering van een massaalbezwaarprocedure voor de jaren 2017-2020 om de werkdruk bij zowel de fiscus als de adviseurs te ondervangen. Met de herintroductie van een massaalbezwaarprocedure zoals die tot 2016 heeft gegolden, wordt ook bereikt dat een uitspraak in een dergelijke procedure voor iedereen gaat gelden, ongeacht of daadwerkelijk bezwaar is ingesteld door de belastingplichtige.

Mocht een massaalbezwaarprocedure geen optie zijn, dan ligt er ook een voorstel op tafel dat de termijn voor het indienen van een verzoek om ambtshalve vermindering 2017 met een jaar wordt verlengd. Op die manier kan er worden gekeken naar digitale manieren om verzoeken tot ambtshalve vermindering in te dienen.

Lees ook het Dossier Box 3.

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

Dossiers: Box 3

Carrousel: Carrousel

80

Gerelateerde artikelen