Het Dossier Box 3 is geactualiseerd met enkele recente uitspraken, toezeggingen in het Commissiedebat en een aangenomen motie.

De updates zijn te vinden op de volgende dossierpagina's:

  • Rechtsherstel: toegevoegd de aankondiging van een vijftal arresten inzake box 3 op 6 juni 2024. Verder is nog een aantal recent gepubliceerde uitspraken van lagere rechters toegevoegd.

  • Toekomstig box 3-stelsel: toegevoegd de Kamerbrief van 15 mei 2024 over toezeggingen Commissiedebat d.d. 18 april 2024 en de aangenomen motie van 28 mei 2024 waarin verzocht wordt om het voorbereidingsproces voor het nieuwe box 3-stelsel voor te zetten.

  • Overbruggingswetgeving: geüpdatet met de aankondiging van arresten inzake box 3 op 6 juni 2024. Verder is nog een aantal recent gepubliceerde uitspraken van lagere rechters toegevoegd. Tot slot is toegevoegd dat de Belastingdienst definitieve aanslagen IB 2023 met box 3-vermogen dat alleen bestaat uit bank- en spaartegoeden wel oplegt.

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

Dossiers: Box 3

616

Gerelateerde artikelen