De relevante wetsvoorstellen uit het Belastingpakket 2023 zijn verwerkt in verschillende onderdelen van het Dossier Box 3.

Het gaat om de wetsvoorstellen rechtsherstel box 3, de overbruggingswet box 3 en de  delegatiebepaling geen invorderingsrente die in de dossierpagina's Rechtsherstel en Overbruggingswetgeving zijn verwerkt. De laatste genoemde dossierpagina is nieuw om de specifieke regels voor de jaren 2023-2025 een betere plek te geven.

Tot slot is het onderdeel literatuur toegevoegd met beschouwende en praktische artikelen over de box 3-kwestie die in de Navigator zijn terug te vinden. 

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

Dossiers: Box 3

16

Gerelateerde artikelen