Aan het Dossier Box 3 zijn diverse relevante uitspraken toegevoegd. Bijna alle onderdelen van het dossier zijn bijgewerkt.

Het gaat om de volgende actualisaties:

  • Twee rechtbankuitspraken zijn toegevoegd waarin de rechters rechtsherstel bieden door aan te sluiten bij het lagere werkelijke rendement (zie onderdeel 9. Lopende procedures van de dossierpagina Rechtsherstel en onderdeel 6. Aandachtspunten van de dossierpagina Overbruggingswetgeving).

  • Er is een rechtbankuitspraak toegevoegd waarin de rechter ook een rentevergoeding toekent voor de eerder onverschuldigd betaalde box 3-heffing (zie onderdeel 9. Lopende procedures van de dossierpagina Rechtsherstel).

  • Daarnaast zijn antwoorden op Kamervragen over startups en de hervorming van box 3 toegevoegd (zie onderdeel 6. Antwoorden op Kamervragen over startups en hervorming box 3 van dossierpagina Toekomstig box 3-stelsel).

  • Verder is toegevoegd dat het er naar uit ziet dat het in de massaalbezwaarplusprocedure zal gaan om vier proefprocedures (zie onderdeel 5. Niet-bezwaarmakers van de dossierpagina Rechtsherstel).

  • Tot zijn de dossierpagina's Literatuur en Video bijgewerkt met nieuwe vakinformatie over de box 3-kwestie.

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

Dossiers: Box 3

Focus: Focus

284

Gerelateerde artikelen