De afgelopen periode is er een aantal relevante uitspraken gedaan door rechters over het rechtsherstel box 3 en de overbruggingswetgeving. Deze zijn verwerkt in het dossier.

In de dossierpagina Rechtsherstel (onderdeel 9. Lopende procedures) is een recente uitspraak van Hof Arnhem-Leeuwarden verwerkt. Het hof oordeelde dat de belastingplichtige aan wie rechtsherstel wordt geboden recht heeft op vergoeding van rente ter hoogte van de belastingrente berekend over het tijdvak dat aanvangt op de dag na die van betaling van de onverschuldigde box 3-heffing en eindigt op de dag voorafgaand aan die van de terugbetaling.

In een andere uitspraak (onderdeel 9. Lopende procedures) oordeelde hetzelfde hof dat voor het aandeel in de VvE-reserves in die zaak uitgegaan dient te worden van het forfaitaire rendement dat geldt voor bank- en spaartegoeden en niet van het forfaitaire rendement dat geldt voor overige bezittingen. Verder is een uitspraak van Rechtbank Den Haag verwerkt (onderdeel 9. Lopende procedures). De rechtbank oordeelt dat het besluit rechtsherstel voldoende vermindering geeft in deze casus.

De dossierpagina Overbruggingswetgeving is geüpdatet in de onderdelen 3. Berekening rendement box 3 vanaf 2023 en 6. Aandachtspunten. Hof Arnhem-Leeuwarden heeft bepaald dat voor het aandeel in de VvE-reserves uitgegaan dient te worden van het forfaitaire rendement dat geldt voor bank- en spaartegoeden en niet van het forfaitaire rendement dat geldt voor overige bezittingen. Verder is een uitspraak van Rechtbank Den Haag verwerkt. De rechtbank oordeelt dat het besluit rechtsherstel voldoende vermindering geeft in deze casus.

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

Dossiers: Box 3

54

Gerelateerde artikelen