In deze actualisatieronde van het Dossier Box 3 zijn opgenomen kamerbrieven over het toekomstig box 3-stelsel en over de ontwijking van de box 3-heffing van vastgoed, een uitspraak van een rechtbank over een proceskostenvergoeding en een informatiebrief van de Belastingdienst over de 'massaal bezwaar plus'-procedure.

De Kamerbrief over het toekomstig box 3-stelsel is opgenomen in de dossierpagina Toekomstig box 3-stelsel, onderdeel 4. Kamerbrief van 9 februari 2023. De staatssecretaris geeft in deze brief nogmaals een planning voor het wetgevingstraject voor dit toekomstige stelsel, waarbij de gewenste inwerkingtreding nog steeds op 1 januari 2026 ligt.

De staatssecretaris beschrijft in de brief ook een alternatief stelsel vanaf 1 januari 2026 op basis van de Overbruggingswet box 3 met nadere verfijningen. Voor mogelijke verfijningen in de Overbruggingswet box 3 voor de belastingjaren 2024 en 2025 stuurt de staatssecretaris in het voorjaar 2023 een brief naar de Kamer.

Aan de dossierpagina Overbruggingswetgeving, onderdeel 6. Aandachtspunten (Ontwijking box 3-heffing met STAK?) zijn ook toegevoegd antwoorden op Kamervragen over ontwijken van de box 3-heffing van vastgoed.

De dossierpagina Rechtsherstel, onderdeel 9. Lopende procedures is geüpdatet met een uitspraak waarin een rechtbank het verzoek om proceskostenvergoeding toewees aan belanghebbenden die hun beroep introkken omdat de inspecteur hun rechtsherstel had geboden naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad van 24 december 2021.

Verder is op dezelfde dossierpagina, onderdeel 5. Niet-bezwaarmakers toegevoegd dat bezwaarmakers die alsnog bezwaar hebben gemaakt tegen de box 3-heffing over de jaren 2017 tot en met 2020 een informatiebrief van de Belastingdienst ontvangen over de massaal bezwaar plus procedure.

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

Dossiers: Box 3

48

Gerelateerde artikelen