Dossier Box 3 is geüpdatet vanwege de aangenomen wetsvoorstellen Overbruggingswet en Rechtsherstel box 3 door de Eerste Kamer, de publicaties in het staatsblad en de inwerkingtreding van de wetten.

Voor de overbruggingswet zijn aan het dossier diverse rechterlijke uitspraken toegevoegd waarin de berekening op basis van het werkelijk rendement aan de orde komt (zie onderdeel 6. Aandachtspunten). Daarnaast is toegevoegd de mondeling toezegging van de staatssecretaris om serieus te kijken naar reparatie van de ongewenste situaties die ontstaan voor partners bij onder meer onderlinge vorderingen en schulden als gevolg van een periodiek verrekenbeding (zie onderdeel 3. Berekening rendement box 3 vanaf 2023). Tot slot is toegevoegd de reactie van de staatssecretaris op een vermeend lek in de partnerregeling van box 3 (zie eveneens onderdeel 3. Berekening rendement box 3 vanaf 2023).

Voor het Wetsvoorstel rechtsherstel box 3 zijn aan het dossier diverse rechterlijke uitspraken toegevoegd waarin rechtsherstel op basis van het werkelijk rendement aan de orde komt (zie onderdeel 9. Lopende procedures).

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

Dossiers: Prinsjesdag 2022, Box 3

62

Gerelateerde artikelen