De looptijd van de 30%-regeling voor werknemers uit het buitenland wordt met ingang van 1 januari 2019 verkort van acht naar vijf jaar. In het Belastingplan 2019 wordt bekend of dit alleen voor nieuwe gevallen geldt of toch, zoals nu de bedoeling van het kabinet, ook voor bestaande gevallen.

De onrust over deze maatregel bij is zowel expats als bedrijven groot. Het besluit om geen overgangsregeling voor bestaande gevallen in te bouwen, vindt de sector zonder precedent.

De 30%-regeling geldt voor ingekomen werknemers in beginsel voor een periode van 8 jaar ingaande op de eerste dag van de tewerkstelling en eindigend op de laatste dag van het loontijdvak na het loontijdvak waarin die tewerkstelling is geëindigd. Eerdere perioden van tewerkstelling of verblijf worden in mindering gebracht op deze 8-jaarsperiode. Daarbij worden perioden die meer dan 25 jaar geleden zijn geëindigd, niet in aanmerking genomen. Korte perioden – waaronder perioden van maximaal 20 dagen per kalenderjaar – van verblijf die minder dan 25 jaar geleden zijn geëindigd, worden eveneens niet in aanmerking genomen.

Op 20 april 2018 is aangekondigd dat met ingang van 1 januari 2019 de looptijd van de 30%-regeling verkort zal worden tot vijf jaar. Ook de periode waarin de keuzeregeling voor partiële buitenlandse belastingplicht van toepassing is, wordt verkort naar vijf jaar.

Wilt u meer weten over de 30%-regeling? Lees dan het gratis thema hierover op de Navigator.

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Loonbelasting

Carrousel: Carrousel

Dossiers: Prinsjesdag 2018

  1062
Gerelateerde artikelen