Het is "geen doel op zichzelf" dat het nieuwe pensioenstelsel volgend jaar ingaat, zegt minister Carola Schouten (Pensioenen) tijdens de behandeling van de omvangrijke wet. Het was de bedoeling dat fondsen zich vanaf volgend jaar konden voorbereiden op het nieuwe stelsel. Per 2027 moeten zij zijn overgestapt.

Tegelijkertijd moet er volgens de minister "uiteindelijk" wel een keuze gemaakt worden over de pensioenplannen en kunnen bijvoorbeeld werkgevers of pensioenfondsen niet te lang in onzekerheid blijven. De invoering liep eerder al een jaar vertraging op.

In de Tweede Kamer zijn verschillende partijen die vinden dat de behandeling van het grote wetspakket te snel gaat. Zo vinden onder meer de SP, de PVV en Kamerlid Pieter Omtzigt dat er nog te veel onduidelijk is over de uitwerking van het nieuwe pensioenstelsel. Zij zijn er niet gerust op dat werknemers er niet op achteruitgaan, of dat die wel hun recht kunnen halen als dit toch gebeurt.

Volgens Schouten bepaalt de Kamer noch het kabinet hoe hoog de pensioenuitkering per fonds wordt. "Maar wij stellen wel de kaders." Ook bevat het nieuwe stelsel "waarborgen waarmee het proces van verdeling goed opgepakt wordt". De minister zegt dan ook te geloven in dit wetsvoorstel.

Wel is ze bereid nog eens te kijken naar de 'verdeelsleutels' voor wanneer de overgang gemaakt wordt naar individuele pensioenpotten. Een van deze sleutels, de zogeheten 'VBA-methode', is erg complex en kan ertoe leiden dat werknemers op basis van aannames pensioenvermogen verliezen. Schouten staat ervoor open dat fondsen eerst moeten beargumenteren waarom ze deze methode kiezen, in plaats van de 'standaardmethode'.

Afgelopen maandag had de Kamer ongeveer 11 uur nodig voor haar inbreng, waarna de beantwoording van Schouten naar donderdag werd verplaatst. Ook dat debat, waarvoor acht uur was uitgetrokken, bleek niet voldoende om alle vragen te beantwoorden. Later komt Schouten met de rest van haar beantwoording. Vervolgens wordt er verder over gedebatteerd in de grote vergaderzaal van de Tweede Kamer.

Bron: ANP

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Pensioenen

12

Gerelateerde artikelen