De mislukte invoering van een tolheffing op de Duitse wegen kostte het land al 53,6 miljoen euro. Dat meldt het Duitse ministerie van Verkeer en Waterstaat aan de Bondsdag.

Het plan sneuvelde op 18 juni 2019 bij het Europees Hof van Justitie in de zaak Oostenrijk/Duitsland. Het HvJEU oordeelde dat de zogenoemde Maut in strijd is met het Unierecht. De heffing is discriminerend omdat de economische last ervan in de praktijk enkel rust op de houders en bestuurders van in andere lidstaten geregistreerde voertuigen. De heffing voor het gebruik van de Autobahn zou in oktober 2020 ingaan.

De tot nu gemaakte kosten betreffen uitgaven voor personeel, materieel, administratie en rapporten. Alle voorbereidende werkzaamheden voor de invoering van een tolheffing zijn gestopt.

 

Bron: ANP

Rubriek: Belastingheffing van motorrijtuigen, Europees belastingrecht

Informatiesoort: Nieuws

  278
Gerelateerde artikelen