In de derde fiscale beleids- en uitvoeringsagenda kondigt staatssecretaris Van Rij van Financiën, naast de bekendmaking van de voorlopige inhoud van het Pakket Belastingplan 2025, een aantal zelfstandige wetsvoorstellen aan. Dit zijn wetsvoorstellen die niet in het Pakket Belastingplan 2025 worden opgenomen. Van Rij geeft aan wanneer de Tweede Kamer de wetsvoorstellen kan verwachten en wat de beoogde inwerkingtredingsdatum is.

In 2024 kunnen de volgende wetsvoorstellen worden verwacht:

 • Wetsvoorstel Fiscale Verzamelwet 2025: indiening bij Tweede Kamer in Q2 2024, beoogde inwerkingtreding 1-1-2025;
 • Wet gegevensdeling douane met Politie en Kmar: indiening bij Tweede Kamer in Q2 2024, beoogde inwerkingtreding 1-7-2024;
 • Wet termijnaanpassingen en aanpassingen nabestaandenregeling hersteloperatie toeslagen: indiening bij Tweede Kamer in Q2 2024, beoogde inwerkingtreding 1-1-2025;
 • Wetsvoorstel geautomatiseerde besluitvorming: indiening bij Tweede Kamer in Q3 2024, beoogde inwerkingtreding 1-1-2025.

In de jaren ná 2024 staan de volgende wetsvoorstellen in de agenda:

 • Wet flankerende fiscale maatregelen bij de Wet implementatie richtlijn grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen; indiening bij Tweede Kamer in Q2 2025, beoogde inwerkingtreding 1-1-2026;
 • Wet informeel traject in de WOZ: indiening bij Tweede Kamer in Q2 2025, beoogde inwerkingtreding nog niet bekend;
 • DAC8: indiening bij Tweede Kamer in Q2 2025, beoogde inwerkingtreding 1-1-2026;
 • Wetsvoorstel Fiscale Verzamelwet 2026 indiening bij Tweede Kamer in Q2 2025, beoogde inwerkingtreding 1-1-2026;
 • Wetsvoorstel Wet modernisering Invorderingswet: indiening bij Tweede Kamer in Q4 2025, beoogde inwerkingtreding 1-1-2026;
 • Wetsvoorstel Wet direct aanpassen: indiening bij Tweede Kamer in Q1 2026, beoogde inwerkingtreding 1-1-2028;
 • Wetsvoorstel Fiscale Verzamelwet 2027: indiening bij Tweede Kamer in Q2 2026, beoogde inwerkingtreding 1-1-2027;
 • Wetsvoorstel gegevensverwerking Belastingdienst en Toeslagen: indiening bij Tweede Kamer nog niet bekend, beoogde inwerkingtreding nog niet bekend;
 • Wetsvoorstel toekomstig stelsel Box 3: indiening bij Tweede Kamer nog niet bekend, beoogde inwerkingtreding nog niet bekend;
 • Wetsvoorstel Gedifferentieerde verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken op basis van suikergehalte: indiening bij Tweede Kamer nog niet bekend, beoogde inwerkingtreding nog niet bekend.

In 2024 worden de volgende belastingverdragen aan de Kamer voorgelegd:

 • Belastingverdrag Nederland – Andorra;
 • Belastingverdrag Nederland – België;
 • Belastingverdrag Nederland – Kirgizië;
 • Wijzigingsprotocol belastingverdrag Nederland – Moldavië;
 • Belastingverdrag Nederland – Bangladesh.

Bron: Rijksoverheid

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht algemeen, Internationaal belastingrecht

567

Gerelateerde artikelen