Het Ministerie van Financiën is een internetconsultatie begonnen over de Fiscale verzamelwet 2025. Hierin zijn inhoudelijke wijzigingen en technisch onderhoud van fiscale wetten opgenomen die per 1 januari 2025 in werking treden.

Dit wetsvoorstel bevat de volgende maatregelen:

  • Diverse maatregelen lijfrenten en pensioenen in de Wet IB 2001;

  • Wijziging Wet IB 2001: onder andere verbetering van het ambtshalve proces en grondslag voor het beschrijvingsbeleid voor de inkomstenbelasting;

  • Aanpassing delegatiebepaling Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen;

  • Wijziging belasting van rechtsverkeer: VoV-vrijstelling voor aanhorigheden;

  • Wijziging gronden tot intrekking vergunning distilleertoestel en tabaksproductieapparaat in de wet op de accijns;

  • Wijziging bepaling hoogte percentage belastingrente in de AWR;

  • Wijziging boetegrondslag, verlenging boetetermijn deelnemer en grondslag schuldonderzoek;

  • Wijziging bepaling invorderingsrente in de invorderingswet 1990;

  • Wijziging bepaling fiscaal ingezetene in de wet op de internationale bijstandsverlening.

Belangstellenden hebben tot 18 september 2023 om op de internetconsultatie te reageren.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Invordering, Fiscaal bestuurs(proces)recht, Belastingen van rechtsverkeer, Accijns en verbruiksbelastingen, Inkomstenbelasting

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 23 augustus

Informatiesoort: VN Vandaag

Focus: Focus

1355

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen