De Europese Commissie heeft de regels vastgesteld voor de uitvoering van het mechanisme voor koolstofgrenscorrectie (CBAM) tijdens de overgangsfase. De overgangsfase gaat in op 1 oktober 2023 en loopt tot en met 31 december 2025.

De gepubliceerde uitvoeringsverordening bevat de overgangsbepalingen voor EU-importeurs van CBAM-goederen en de overgangsmethodiek voor het berekenen van ingebedde emissies die tijdens het produceren van CBAM-goederen zijn vrijgekomen. In de CBAM-overgangsfase hoeven ondernemers alleen verslag uit te brengen over de emissies die zijn ingebed in hun invoer waarop het mechanisme van toepassing is en hoeven zij geen financiële aanpassingen te doen.

Om importeurs en producenten uit derde landen te ondersteunen, heeft de Commissie ook richtsnoeren voor EU-importeurs en niet-EU-installaties gepubliceerd over de praktische uitvoering van de nieuwe regels. Vanaf 15 september 2023 organiseert de Commissie webinars om bedrijven bij te staan in de CBAM-overgangsfase.

[Nieuwsbron]

Regelgevende instantie: Europese Unie

Editie: 23 augustus

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Europees belastingrecht

193

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen