Vanaf januari 2020 moet het UBO-register in Nederland in werking treden. Dat staat in het wetsvoorstel implementatie UBO-register dat donderdag is ingediend bij de Tweede Kamer.  

UBO (ultimate beneficial owner) staat voor de uiteindelijk belanghebbende. Ondernemingen en rechtspersonen zijn in 2020 verplicht om hun (in)directe eigenaren te registreren. Een deel van deze persoonsgegevens zoals de naam en het economisch belang van de UBO wordt via het register openbaar. 

Uiteindelijk belanghebbende

Doel van het register is het tegengaan van financieel-economische criminaliteit, zoals witwassen van geld en terrorismefinanciering door transparantie over wie de uiteindelijk belanghebbende van een onderneming is. Het betreft de natuurlijke persoon die, al dan niet achter de schermen, bij een onderneming of rechtspersoon aan de touwtjes trekt.

Kamer van Koophandel

Het register waarin de UBO-informatie wordt opgenomen, zal onderdeel worden van het handelsregister en daarmee onder beheer vallen van de Kamer van Koophandel. Een deel van de UBO-informatie zal openbaar toegankelijk zijn. Voor bescherming van de privacy en persoonlijke levenssfeer van de UBO’s zijn regels opgesteld.

Vierde Europese anti-witwasrichtlijn

Invoering van een UBO-register is een uitvoering van de vierde Europese anti-witwasrichtlijn. Doel van deze richtlijn is het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering.

Op TaxLive is verschillende malen gepubliceerd over het UBO-register. Lees Te formeel UBO-begrip biedt escape-mogelijkhedenGeen reden voor een openbaar UBO-register en Nieuwe Richtsnoeren Wwft belastingadviseurs en accountants.

Het pakket dat aan de Tweede Kamer is gestuurd, bestaat uit het wetsvoorstel, de memorie van toelichting, het advies van de Raad van State, het nader rapport, de uitvoeringstoets van de Belastingdienst en het wetgevingsadvies van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bron: Ministerie van Financiën

Rubriek: Bronbelasting, Belastingrecht algemeen

Informatiesoort: Nieuws

Focus: Focus

Carrousel: Carrousel

  2088
Gerelateerde artikelen