Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de verkrijging van de economische eigendom van een eigen woning belast is met 8% overdrachtsbelasting.

De zaak (17 augustus 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:5805) verloopt als volgt. Een vrouw heeft op 17 december 2021 80% van de economische eigendom van een woning verkregen van een woningcorporatie. De overige 20% economische eigendom en de juridische eigendom van de woning blijven in handen van de woningcorporatie. De vrouw huurt de overige 20% economische eigendom van de woningcorporatie.

In verband met de verkrijging van de economische eigendom is 8% overdrachtsbelasting verschuldigd. De vrouw is het hier niet mee eens en legt de zaak voor aan de rechter.

De rechter oordeelt dat de vrouw in verband met de verkrijging van de economische eigendom van de woning geen recht heeft op toepassing van het woningtarief. Uit art. 14 lid 5 WBR volgt namelijk expliciet dat de verkrijging van economische eigendom belast is met 8% overdrachtsbelasting. Het beroep is dan ook ongegrond en de inspecteur krijgt dus gelijk.

Belang voor de praktijk

De uitkomst is naar onze mening niet verrassend, de wet laat aan duidelijkheid niets te wensen over. In de praktijk komt het echter wel voor dat de economische eigendom van een woning voor de juridische eigendom wordt verkregen. Bijvoorbeeld als een koper de woning vóór de verkrijging van de juridische eigendom door middel van een zogenoemde sleutelverklaring ter beschikking krijgt. De koper verkrijgt hierdoor de economische eigendom van de woning.

Uit art. 14 lid 5 en art. 15 lid 8 WBR volgt dat het verlaagde tarief en de startersvrijstelling dan niet gelden, zodat op deze verkrijging het reguliere tarief van 10,4% (2023) van toepassing is.

De staatssecretaris vindt het niet gewenst dat bij de verkrijging van de economische eigendom vooruitlopend op de juridische eigendomsverkrijging meer overdrachtsbelasting verschuldigd is dan in de situatie dat juridische en economische eigendom gelijktijdig worden verkregen. In het (gewijzigd) Besluit Overdrachtsbelasting van 2 maart 2023, nr. 2023-2, Stcrt. 2023, 5423 keurt hij onder voorwaarden goed dat als een koper vooruitlopend op de verkrijging van de juridische eigendom de economische eigendom verkrijgt, het verlaagde tarief of de startersvrijstelling van toepassing is.

Bron: Legal & Tax Nationale Nederlanden

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingen van rechtsverkeer

1781

Gerelateerde artikelen