Het besluit over de startersvrijstelling en het 2%-tarief in de overdrachtsbelasting is geactualiseerd. In het besluit zijn twee nieuwe goedkeuringen opgenomen naar aanleiding van met toepassing van de hardheidsclausule verleende tegemoetkomingen.

De goedkeuring in onderdeel 4 voorziet erin dat bij de verkrijging van de economische eigendom van een woning vooruitlopend op de verkrijging van de juridische eigendom van die woning een beroep op de startersvrijstelling of het 2%-tarief kan worden gedaan. Voor de goedkeuring gelden vier voorwaarden.

De goedkeuring in onderdeel 5 regelt dat als twee echtgenoten of samenwoners samen een woning verkrijgen, terwijl duidelijk is dat een van hen door verblijf in een verpleeghuis of een soortgelijke instelling vanwege medische redenen niet in de woning kan gaan wonen, het 2%-tarief toch van toepassing is op de verkrijging van de gehele woning. Voor de goedkeuring gelden drie voorwaarden.

Voor verkrijgingen in bovenstaande situaties die hebben plaatsgevonden in de periode van 1 januari 2021 tot en met 3 maart 2023 kan een verzoek om toepassing van de hardheidsclausule worden gedaan.

Dit besluit treedt in werking met ingang van 4 maart 2023. Het besluit van 22 september 2022, V-N 2022/44.13, is ingetrokken.

Wetsartikelen:

Wet op belastingen van rechtsverkeer 14

Wet op belastingen van rechtsverkeer 15

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Belastingen van rechtsverkeer

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 6 maart

Carrousel: Carrousel

53

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen