De Tweede Kamerleden Van Dijck en Mulder (beiden PVV) hebben een initiatiefwetsvoorstel ingediend tot wijziging van de Wet OB 1968 en de Belastingwet BES in verband met het BTW-tarief naar 0% voor voedingsmiddelen.

De initiatiefnemers willen de prijzen naar beneden brengen op alle voedingsmiddelen door de BTW op nul procent te zetten. Bij invoering van de wet worden voedingsmiddelen, voor de duur van 12 maanden na inwerkingtreding, ondergebracht bij Tabel II behorende bij de Wet OB 1968. Hierdoor vallen deze vanaf dat moment onder het nihiltarief van art. 9 lid 1 onderdeel b Wet OB 1968.

De levering van levensmiddelen door de horeca (zoals het laten bezorgen of afhalen) wordt van het nultarief uitgesloten, omdat het gebruik ter plaatse in een horecagelegenheid (hetgeen gezien wordt als een dienst) eveneens niet onder het nultarief gebracht kan worden.

Voor de BES-eilanden wordt een vergelijkbare verlaging van de algemene bestedingsbelasting naar 0% voorgesteld.

Over het wetsvoorstel moet nog advies worden gevraagd bij de Afdeling advisering van de Raad van State.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Omzetbelasting, Belastingrecht algemeen

Regelgevende instantie: Staten-Generaal

Editie: 6 maart

34

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen