Hof Den Haag oordeelt in hoger beroep dat X bv niet aannemelijk maakt dat de gehanteerde CO2-uitstoot te hoog is. Voor zover de door X bv aangedragen referentieauto's een lagere geregistreerde CO2-uitstoot hebben, zijn deze op dit punt objectief niet vergelijkbaar.

X bv doet BPM-aangifte voor een Mercedes-Benz E-klasse en een BMW X1. X bv maakt bezwaar tegen de aldus voldane BPM. Volgens Rechtbank Den Haag maakt X bv niet aannemelijk dat correcties nodig zijn vanwege de staat van het in- en exterieur. Voor de renteschade die zij stelt te hebben geleden, omdat de BPM moet worden voldaan voorafgaand aan de registratie in het kentekenregister, moet X bv zich tot de civiele rechter wenden. X bv gaat in hoger beroep.

Hof Den Haag oordeelt dat X bv niet aannemelijk maakt dat de gehanteerde CO2-uitstoot te hoog is. Voor zover de door X bv aangedragen referentieauto's een lagere geregistreerde CO2-uitstoot hebben, zijn deze op dit punt objectief niet vergelijkbaar. Als de geregistreerde CO2-uitstoot niet klopt, dan geldt dit voor alle vergelijkbare auto's. Vergelijkbare auto's worden dus gelijk behandeld, zodat het EU-recht niet wordt geschonden. Het beroep van X bv is ook voor het overige ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 9

Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 10

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Belastingheffing van motorrijtuigen

Instantie: Hof Den Haag

Editie: 6 maart

3

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen