Voor de massaalbezwaarplusprocedure box 3 ziet het er naar uit dat het zal gaan om vier procedures. De rechtsvragen zijn daarbij door het ministerie van Financiën en de belangenorganisaties afgestemd. Dat meldt de vereniging van accountantskantoren SRA. De formulering van de rechtsvragen is niet bekendgemaakt.

De afgelopen maanden heeft intensief overleg plaatsgevonden tussen het ministerie van Financiën aan de ene kant en de belangenorganisaties Consumentenbond, Bond voor Belastingbetalers, SRA, NBA, NOB, RB en NOAB aan de andere kant. Op basis daarvan worden de procedures voor de massaalbezwaarplusprocedure voor box 3 gevoerd.

De vier procedures gaan in de kern om antwoord te krijgen op de vraag of belastingplichtigen die geen bezwaar hebben ingediend tegen hun aanslag box 3 over de jaren 2017 tot en met 2020 (de niet-bezwaarmakers), toch recht hebben op rechtsherstel conform de Wet rechtsherstel box 3.

De massaalbezwaarplusprocedure komt voort uit het kerstarrest van de Hoge Raad van 2021, waarin de hoogste rechter oordeelde dat het sinds 2017 geldende stelsel van vermogensrendementsheffing met een forfaitair rendement (box 3) in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Later, in mei 2022, besliste de Hoge Raad dat de belastingplichtigen die geen bezwaar tegen de vermogensrendementsheffing hadden ingediend en dus niet meeliepen in de massaalbezwaarprocedure, geen recht op rechtsherstel hebben. Dit in tegenstelling tot de belastingplichtigen die wel bezwaar hadden ingediend, de bezwaarmakers. Die laatsten krijgen volgens de Wet rechtsherstel box 3 wel automatisch rechtsherstel.

Het ministerie van Financiën zag naar aanleiding van de rechterlijke uitspraak van mei 2022 geen redenen de niet-bezwaarmakers te compenseren. Na veel discussies met de belangenorganisaties en in de politiek is later toch de massaalbezwaarplusprocedure voor de niet-bezwaarmakers ingesteld. Daarin worden in de vier procedures alle mogelijke argumenten gepresenteerd in de hoop dat de Hoge Raad alsnog zal besluiten dat ook niet-bezwaarmakers recht hebben op rechtsherstel.

SRA meldt tot slot dat het door de val van het kabinet onzeker is of demissionair staatssecretaris Van Rij van het ministerie van Financiën nog met een conceptwetsvoorstel voor een nieuw stelsel voor box 3 komt.

Lees ook het Dossier Box 3.

Bron: SRA

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

Dossiers: Box 3

Focus: Focus

Carrousel: Carrousel

459

Gerelateerde artikelen