De maatregelen uit de Wet arbeidsmarkt in balans treden grotendeels in werking met ingang van 1 januari 2020. Enkele maatregelen treden op een later tijdstip in werking, zoals de compensatie voor de transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging wegens omstandigheden. Een latere inwerkingtreding geldt ook voor de bepalingen die zien op de adequate pensioenregeling voor payrollkrachten.

De inwerkingtreding van de Wet arbeidsmarkt in balans is geregeld met een Klein Koninklijk Besluit. Dit besluit is gepubliceerd in het Staatsblad van 18 juli 2019.

Compensatie transitievergoeding

De compensatie voor de transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging wegens ziekte, pensionering of overlijden van de werkgever treedt op een later tijdstip dan 1 januari 2020 in werking. Dat komt omdat UWV de noodzakelijke systeemaanpassingen voor deze compensatieregeling pas kan doorvoeren na invoering van de compensatieregeling transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid van de werknemer, dus ná 1 april 2020.

Adequate pensioenregeling voor payrollkrachten

De bepalingen die zien op de adequate pensioenregeling voor payrollkrachten treden in werking met ingang van 1 januari 2021. De verplichting voor het treffen van een adequate pensioenregeling is uitgewerkt in een ontwerpbesluit.

Arbeidsmarkt in balans

De Wet arbeidsmarkt in balans verbetert met een pakket aan maatregelen de balans tussen vaste en flexibele arbeidsovereenkomsten. Zo wordt ontslag ook mogelijk als sprake is van een optelsom van omstandigheden (cumulatiegrond) en krijgen werknemers vanaf de eerste dag recht op een transitievergoeding.

Ook krijgen werknemers die op payrollbasis werken, minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden als de werknemers die in dienst zijn bij de opdrachtgever. Zij krijgen ook recht op een adequaat pensioen.

Bron: Avanzer Nieuws

Rubriek: Employee benefits, Pensioenen, Arbeidsrecht

Informatiesoort: Nieuws

  565
Gerelateerde artikelen