Op de website van de Belastingdienst is vanaf 31 maart de rekenhulp voor coronabelastingschulden beschikbaar gesteld waarin een fout staat.

Met de rekenhulp kan het maandelijks af te lossen bedrag worden berekend. De opgebouwde belastingschuld kan worden ingevuld in een excelsheet dat van de website kan worden gedownload. Vervolgens berekent de excelsheet het maandelijks te betalen bedrag. Daarbij wordt uitgegaan van 60 gelijke maandelijkse termijnen. De betalingsregeling houdt namelijk in dat de opgebouwde schuld gedurende 5 jaar mag worden terugbetaald. De betalingsregeling loopt van 1 oktober 2022 tot 1 oktober 2027.

De maandelijks te betalen bedragen kunnen ook worden berekend als eerder een extra aflossing wordt gedaan. Wat schetst onze verbazing? Stel de schuld is € 100.000. Het maandelijks te betalen bedrag is dan € 1.805 en het totale bedrag aan invorderingsrente € 8.300. We gaan € 10.000 aflossen op 1 februari 2023 en krijgen in het excelsheet netjes de besparing aan invorderingsrente te zien. Het maandelijks te betalen bedrag blijft echter € 1.805 ondanks de eerdere aflossing. De betalingsregeling eindigt dan eerder dan vijf jaar, namelijk na 54 maanden op 1 april 2027.

Wat heeft de Belastingdienst nu gedaan? Aflossingen hebben tot gevolg dat de aflossingstermijn wordt verkort. Dat is in strijd met het Besluit noodmaatregelen coronacrisis waarin staat dat aflossing via de betalingsregeling plaatsvindt in 60 maandelijkse gelijke termijnen. Nergens wordt gesproken over een maximum van 60 maanden. En ook in alle Kamerbrieven en stukken is aanhoudend gesproken over een aflossingstermijn van vijf jaar. Niet meer, maar ook zeker niet minder.

Door na een aflossing het openstaande bedrag niet opnieuw te verdelen over de resterende maanden maar vast te houden aan hetzelfde maandbedrag wordt de aflossingstermijn echter verkort. Wij menen dat de rekenhulp niet overeenkomt met de toezegging dat de aflossingstermijn vijf jaar is.

Overigens kan volgens de informatie op de website een kortere aflostermijn nu nog worden voorkomen. Als voor aanvang van de vijfjaarstermijn, 1 oktober 2022, wordt afgelost dan wordt het daarna resterende bedrag wel verdeeld over de gehele vijf jaar.

Wij hopen dat de verkorting van de aflossingstermijn een ‘foutje’ is in de rekenhulp en dat dit niet wordt veroorzaakt doordat de systemen van de Belastingdienst het anders niet aan kunnen. Wij roepen de Belastingdienst dan ook op de rekenhulp aan te passen zodat deze overeenkomt met de toezegging in het Besluit noodmaatregelen coronacrisis.

Ondernemers gaan uit van de door de Staatssecretaris toegezegde ruime betalingsregeling en financiële ruimte om de coronaschuld te voldoen. De Staatssecretaris schreef in de Kamerbrief van 11 oktober 2021:

“Door de verplichte aflossing over een langere periode te spreiden, hebben ondernemers meer financiële ruimte”.

Die ruimte wordt niet gecreëerd door bij een versnelde aflossing de aflossingstermijn te verkorten, maar wel door het maandbedrag te verlagen.

--------------------------------

Deze column is tot stand gekomen in samenwerking met advocaat mr. Maaike Coenen van Hertoghs Advocaten.

Informatiesoort: Column

Rubriek: Invordering

Dossiers: Corona

Focus: Focus

Carrousel: Carrousel

171

Gerelateerde artikelen