Rechtbank Zeeland-West-Brabant beslist dat pauzedrankjes zelfstandige diensten zijn. Dat geldt ook als bij de entreeprijs voor theatervoorstellingen zijn inbegrepen. Wel volgt vermindering van belastingrente voor de periode dat de Belastingdienst over het geld beschikte.

Belanghebbende (X) exploiteert een theater. Bij de prijs voor een entreekaartje zijn garderobe en een pauzedrankje inbegrepen. In de pauze van een voorstelling staan alcoholische en niet-alcoholische drankjes klaar voor bezoekers. Tot juni 2018 besteedt X de exploitatie van de horeca uit en krijgt de kosten in rekening gebracht. Daarna heeft X de exploitatie van de horeca in eigen beheer. X past aanvankelijk het algemene BTW-tarief toe op de alcoholische drankjes. Op 18 september 2018 dient X suppletie-aangiften in en ontvangt de BTW op 26 oktober 2018 terug. Vervolgens legt de Belastingdienst naheffingsaanslagen op en brengt ook belastingrente in rekening.

Volgens Rechtbank Zeeland-West-Brabant beslist dat het pauzedrankje een zelfstandige prestatie is, zodat voor de alcoholhoudende drankjes 21% BTW verschuldigd is. Het pauzedrankje is geen bijkomende prestatie, omdat deze niet zo nauw met de toegangverlening is verbonden, dat splitsing kunstmatig is. Ook maakt het pauzedrankje het bezoek aan voorstellingen niet optimaal. De gemiddelde bezoeker onderkent een afzonderlijk belang ten opzichte van de toegang tot de voorstelling. De rechtbank vindt dat de situatie niet vergelijkbaar is met die van de obstacle run (Hof Arnhem-Leeuwarden, 21 november 2017, V-N 2018/15.12), omdat daar alleen deelnemers die de finish halen, een drankje krijgen. De naheffingsaanslagen blijven voor het bedrag van de BTW in stand.

De rechtbank beslist dat geen belastingrente is verschuldigd over de periode dat de Belastingdienst beschikking had over de gelden, te weten tot 26 oktober 2018. In zoverre wordt de belastingrente verminderd.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet inzake rijksbelastingen 30h

Besluit toelichting op de reikwijdte en toepassing van Tabel I bij de Wet op de omzetbelasting 1968 14

Wet op de omzetbelasting 1968 9

Wet op de omzetbelasting 1968 4

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Omzetbelasting, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Instantie: Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Editie: 17 maart

63

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen