Hof 's-Hertogenbosch oordeelt in hoger beroep dat twee controlewaarnemingen niet als bewijs gebruikt mogen worden. Niettemin is aannemelijk dat de auto met Duits kenteken was bestemd om hoofdzakelijk op het Nederlandse grondgebied duurzaam te worden gebruikt of daar feitelijk duurzaam werd gebruikt. De Hoge Raad oordeelt dat de middelen of klachten niet tot cassatie kunnen leiden (art. 81 Wet RO).

Belanghebbende, de heer X, woont in Maastricht. Medio 2013 wordt geconstateerd dat X als bestuurder van een personenauto met Duits kenteken van de openbare weg alhier gebruik maakt. Naar aanleiding hiervan maakt de inspecteur per brief kenbaar een BPM-naheffingsaanslag met 25% boete op te zullen leggen. X stelt dat de auto wordt gehuurd van een Duits bedrijf. De inspecteur verzoekt om overlegging van de overeenkomst, doch X blijft terzake herhaaldelijk in gebreke. Naderhand wordt X nog driemaal als bestuurder in de auto waargenomen. In geschil is de naheffingsaanslag, alsmede de 100% boete van € 6.194. Volgens Rechtbank Zeeland-West-Brabant is een boete van 50% passend en geboden. De naheffing is terecht, aangezien X de feitelijke beschikking over de auto had en binnen een tijdsbestek van zes maanden vier keer met de auto gebruik maakte van de weg. X gaat in hoger beroep.

Hof 's-Hertogenbosch (MK I, 26 januari 2017, 14/01096, V-N Vandaag 2017/986) oordeelt dat twee waarnemingen niet als bewijs gebruikt mogen worden. De waarnemer kende X namelijk slechts uit beschrijvingen van collega's. Bovendien was in één geval de waarnemingsafstand van 50 meter, gelet op de schemering, te groot. Niettemin is aannemelijk dat de auto was bestemd om hoofdzakelijk op het Nederlandse grondgebied duurzaam te worden gebruikt of daar feitelijk duurzaam werd gebruikt. De tegenstrijdige verklaringen van X omtrent het gebruik van de auto wijzen er op dat hij, door op een bepaalde wijze te verklaren, onder de naheffing uit hoopte te komen. Aangezien X in november 2013 ook nog met de auto heeft gereden, is opzettelijk de verschuldigde BPM niet voldaan. De 50% boete is dus passend en geboden. Het beroep van X is ongegrond.

De Hoge Raad oordeelt dat de middelen of klachten niet tot cassatie kunnen leiden (art. 81 Wet RO).

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet inzake rijksbelastingen 67f

Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 1 lid 6

Editie: 18 oktober

Instantie: Hoge Raad

Rubriek: Belastingheffing van motorrijtuigen, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Informatiesoort: VN Vandaag

  32
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen