A-G Niessen is van mening dat de 30%-faciliteit alleen overgaat op een nieuwe dienstbetrekking als het niet meer dan drie maanden heeft gekost om voor de invulling van eerder verrichte (voltijd) werkzaamheden een opvolgende betrekking te vinden.

Belanghebbende, de heer X, heeft de Belgische nationaliteit en woont in België. X is vanaf 2001 voltijd in dienst bij het ING-concern in Nederland. X kan tot en met 31 maart 2011 de 30% regeling toepassen. Vanaf 1 april 2009 is X geen werknemer meer bij ING. Per deze datum is X commissaris geworden bij ING en X past ook hiervoor de 30% regeling toe. Omdat dit commissariaat niet een volle werkweek in beslag neemt, aanvaardt X medio 2010 een commissariaat bij A bv. In geschil is of X ook hiervoor de 30% regeling kan toepassen. Rechtbank Breda oordeelt dat X thans niet meer kwalificeert als ingekomen werknemer. Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat het "uit het buitenland aangeworven zijn" als een gegeven moet worden beschouwd. Eenmaal aangeworven blijft aangeworven, althans voor de resterende looptijd. X is ook niet drie maanden of langer werkeloos geweest, zodat hij nog steeds geacht wordt specifiek deskundig of schaars te zijn. De Staatssecretaris van Financiën gaat in cassatie. Advocaat-Generaal Niessen is van mening dat de faciliteit alleen overgaat op een nieuwe dienstbetrekking als het niet meer dan drie maanden heeft gekost om voor de invulling van eerder verrichte (voltijd) werkzaamheden een opvolgende betrekking te vinden. Aangezien het ING-commissariaat slechts voor een deel voorzag in een nieuwe dienstbetrekking en het langer dan drie maanden heeft geduurd voor X bij A bv ging werken, wordt niet voldaan aan de voorwaarde van art. 9c Uitv. besl. LB 1965. De A-G concludeert tot gegrondverklaring van het beroep van de Staatssecretaris.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 9c

Wet op de loonbelasting 1964 15a

Editie: 16 december

Instantie: Hoge Raad (Advocaat-Generaal)

Rubriek: Loonbelasting

Informatiesoort: VN Vandaag

  20
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen