A-G De Bock concludeert dat de KLM haar zorgplicht jegens twee piloten heeft geschonden door deze niet op de hoogte te stellen van de wijziging van het belastingverdrag Nederland-Zwitserland.

Twee in Zwitserland wonende piloten van KLM hebben tevens de Zwitserse nationaliteit. De piloten hebben vanaf 1991 een vrijstellingsverklaring ter voorkoming van dubbele belastingen ontvangen van de Belastingdienst. KLM heeft vervolgens tot 2018 geen loonbelasting ingehouden op het loon van de piloten. Echter, vanaf 1 januari 2012 is het belastingverdrag tussen Nederland en Zwitserland gewijzigd. Door de verdragswijziging moet, in tegenstelling tot het vorige belastingverdrag, per 1 januari 2012 in Nederland loonbelasting worden ingehouden op het loon van piloten. KLM heeft daardoor ten onrechte over de jaren 2012 tot 2018 geen loonbelasting ingehouden op het loon van de piloten. Dit heeft ertoe geleid dat de piloten in de jaren 2017 en 2018 navorderingsaanslagen IB/PVV over de jaren vanaf 2012 hebben ontvangen van gezamenlijk € 1,6 mln. Daarnaast heeft KLM, ondanks dat zij op de hoogte was van de verdragswijziging, haar werknemers niet over de verdragswijziging geïnformeerd. In cassatie wordt de vraag voorgelegd of KLM op grond van goed werkgeverschap (art. 7:611 BW) gehouden was om de piloten, te waarschuwen voor, dan wel te informeren over de wijziging van het belastingverdrag.

Goed werkgeverschap brengt volgens de A-G mee dat een grote professionele werkgever, zoals KLM, met een eigen fiscale afdeling en veel in het buitenland wonende werknemers, onder bijzondere omstandigheden een waarschuwings- of informatieverplichting heeft richting haar werknemers indien verdrags- of wetswijzigingen gevolgen hebben voor de fiscale posities van de werknemers.

Van bijzondere omstandigheden is volgens de A-G sprake als de werkgever bekend is met een verdrags- of wetswijziging en de werkgever bovendien wist, althans redelijkerwijs behoorde te weten, dat die wijziging gevolgen heeft voor de fiscale posities van haar werknemers. In deze zaak is sprake van dergelijke bijzondere omstandigheden.

De A-G adviseert de Hoge Raad daarom tot vernietiging van het bestreden arrest en verwijzing.

[Bron Uitspraak]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Arbeidsrecht, Internationaal belastingrecht

Instantie: Hoge Raad (Advocaat-Generaal)

Editie: 13 juni

Uitsluiting Nieuwsbrief: Uitsluiting Nieuwsbrief

73

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen