Hof Arnhem-Leeuwarden beslist dat X geen recht op BTW-aftrek voor de aankoop van een Porsche heeft. X is geen ondernemer en ook een samenwerkingsverband met zijn echtgenote is niet aannemelijk. X werkt (slechts) mee in de ondernemer van zijn echtgenote.

X koopt in 2016 een Porsche en trekt de BTW af in de BTW-aangifte. X verricht reparatie- verkoop-, vervoer- en factureringswerkzaamheden met betrekking tot een voorraad auto’s die eigendom zijn van de echtgenote van X. De onderneming van de echtgenote is in liquidatie.

Volgens Hof Arnhem-Leeuwarden is X geen zelfstandig ondernemer noch onderdeel van een samenwerkingsverband met zijn echtgenote. De BTW op de aankoop van de Porsche is niet aftrekbaar. X is geen ondernemer, omdat hij geen vergoeding voor zijn werkzaamheden bedingt. Een samenwerkingsverband is niet aannemelijk. Betrokken partijen moeten daarvoor afspraken hebben dat zij welbepaalde economische activiteiten zowel onderling als naar buiten toe als één ondernemer verrichten. Verder moeten zij ook als zodanig handelen. X verklaart uitdrukkelijk dat geen sprake is van een vennootschap onder firma. Volgens de rechtbank blijkt ook niet dat er een samenwerkingsverband met feitelijke maatschappelijke zelfstandigheid bestaat. Het is aannemelijk dat X meewerkt in de onderneming van zijn echtgenote. Tot slot leidt het toekennen van het BTW-nummer niet tot de conclusie dat X ondernemer is. Daarvoor zijn de criteria van art. 7 Wet OB leidend.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op de omzetbelasting 1968 7

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Omzetbelasting

Instantie: Hof Arnhem-Leeuwarden

Editie: 13 juni

33

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen