Rechtbank Den Haag oordeelt dat X de aan zijn bv betaalde boeterente niet in aftrek kan brengen. X kan namelijk het rentepercentage en de rentevastperiode van de lening aanpassen. Indien gewenst kan hij de lening dus boetevrij aflossen.

X leent in 2012 € 100.000 van zijn bv om te gebruiken voor zijn eigen woning. In december 2016 lost X € 25.000 af op de lening. In verband hiermee brengt de bv € 34.000 aan boeterente in rekening. Per 1 januari 2017 verstrekt de bv opnieuw een lening van € 50.000 aan X in verband met de eigen woning. X brengt de boeterente in aftrek in zijn IB-aangifte 2016. De inspecteur is van mening dat de boeterente niet aftrekbaar is.

Rechtbank Den Haag oordeelt dat X de aan zijn bv betaalde boeterente niet in aftrek kan brengen. X kan namelijk het rentepercentage en de rentevastperiode van de lening aanpassen. Indien gewenst kan hij de lening dus boetevrij aflossen. Dat de bv voorwaarden kan stellen aan aanpassing van het rentepercentage en de rentevastperiode, is niet van belang. X is namelijk behalve schuldenaar ook enig aandeelhouder en bestuurder van de bv en hij kan dus zelfstandig inhoud geven aan dergelijke voorwaarden. Het gelijk is aan de inspecteur. Hij heeft de door X aangegeven boeterente terecht in zijn geheel buiten aanmerking gelaten.

Lees ook het thema Eigenwoningregeling.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 3.120

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Inkomstenbelasting

Editie: 13 mei

Instantie: Rechtbank Den Haag

Focus: Focus

Carrousel: Carrousel

  991
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen