Bij de stemmingen over het Belastingplan 2016 op woensdag 18 november 2015 nam de Tweede Kamer de volgende moties aan. Hierin wordt de regering verzocht:
 • •.

  een uiterste inspanningsverplichting op zich te nemen om bij het Belastingplan 2017 met voorstellen te komen om per 2018 werkelijk rendement op vermogen te belasten (motie 34302, nr. 57 gewijzigd),

 • •.

  om bij het Belastingplan 2017 met voorstellen te komen om sluiproutes waarmee box 2- en box 3-heffing kan worden uitgesteld of ontlopen, te dichten (motie 34302, nr. 58 gewijzigd).

 • •.

  om met een voorstel te komen voor een aanpassing van de energiebelasting op laadpalen, die past binnen de Europese richtlijn, zoals het clusteren van openbare laadpalen. Indien dit niet mogelijk is een voorstel te doen om de energiebelasting aan te passen en daarvoor een derogatieverzoek in te dienen bij de Europese Commissie (motie 34302, nr. 61 gewijzigd).

 • •.

  om, zolang de VAR bestaat, deze aan zelfstandigen, ook in de zorgsector, ruimhartig te verstrekken (motie 34302, nr. 63).

 • •.

  een plan te ontwikkelen om het Nederlandse fiscale vestigingsklimaat op een verantwoorde manier blijvend aantrekkelijk te houden, en dit te presenteren voor september 2016 (motie 34302, nr. 73 gewijzigd).

 • •.

  de effecten van de verschuiving in de energiebelasting tussen aardgas en elektriciteit in beeld te brengen en betere mogelijkheden voor compensatie die in 2016 kunnen ingaan, aan de Tweede Kamer voor te leggen (motie 34302, nr. 87).

[Nieuwsbron][Nieuwsbron][Nieuwsbron][Nieuwsbron][Nieuwsbron][Nieuwsbron]

Editie: 19 november

Rubriek: Belastingrecht algemeen

Dossiers: Prinsjesdag 2015

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Informatiesoort: VN Vandaag

  32
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen