Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat hetgeen de inspecteur aanvoert geen aanknopingspunten verschaft waaruit is af te leiden dat het horloge aan X toebehoort en door hem in 2013 is verworven. De inspecteur heeft de hoogte van zijn schatting dan ook niet met feitelijke stellingen onderbouwd.

X drijft tot 2008 een eenmanszaak. Tijdens een doorzoeking op het adres van X in 2013 wordt een horloge van € 68.000 aangetroffen. De inspecteur legt, onder andere, een IB-aanslag 2013 op aan X. Hij houdt daarbij rekening met een bedrag van € 68.000 voor het horloge. Hof 's-Hertogenbosch oordeelt, bij de beantwoording van de vraag of X de vereiste aangifte heeft gedaan, dat het feit dat het horloge bij X is aangetroffen niet inhoudt dat het horloge van X is. Vervolgens oordeelt het hof dat de inspecteur, nu het horloge in de schuur van X is aangetroffen, in redelijkheid heeft kunnen menen dat X in 2013 inkomsten heeft genoten ter hoogte van € 68.000. X gaat in cassatie. De Hoge Raad oordeelt dat het oordeel van het hof over het horloge innerlijk tegenstrijdig is. Het horloge kan geen aanknopingspunt vormen waaruit blijkt dat de schatting van de inspecteur van het inkomen van X redelijk is. Vaststaat namelijk dat de aanwezigheid van het horloge in de schuur van X onvoldoende aanknopingspunt vormt om aan te nemen dat het horloge aan hem toebehoort en dat hij het in 2013 heeft aangeschaft. De Hoge Raad verwijst de zaak naar Hof Arnhem-Leeuwarden.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat hetgeen de inspecteur aanvoert geen aanknopingspunten verschaft waaruit is af te leiden dat het horloge aan X toebehoort en door hem in 2013 is verworven. De inspecteur heeft de hoogte van zijn schatting dan ook niet met feitelijke stellingen onderbouwd. De schatting kan in zoverre de redelijkheidstoets niet doorstaan. Hetgeen de inspecteur aanvoert betreft namelijk in essentie dezelfde feiten en omstandigheden als die Hof ’s-Hertogenbosch, in het kader van de vereiste aangifte, heeft betrokken in zijn oordeel dat de omstandigheid dat het horloge in de schuur bij de woning is aangetroffen hiervoor een onvoldoende aanknopingspunt vormt. Het hof vermindert de aanslag.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 3.79a

Algemene wet inzake rijksbelastingen 27h

Algemene wet inzake rijksbelastingen 27e

Rubriek: Inkomstenbelasting, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Instantie: Hof Arnhem-Leeuwarden

Editie: 19 juni

Informatiesoort: VN Vandaag

984

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen