Bij het Belastingplan 2016 wordt een novelle ingediend. Dat heeft de Staatssecretaris van Financiën aan de Tweede Kamer en aan de Eerste Kamer laten weten.

In de novelle worden de volgende maatregelen genomen:

  • Het tarief IB/LB van de tweede en derde schijf wordt in 2016 40,4%. Dit is een verhoging ten opzichte van het oorspronkelijke voorstel;

  • Het heffingvrije vermogen voor box 3 wordt in 2016 met € 3000 verhoogd naar € 24.437;

  • De arbeidskorting wordt vanaf 2017 trager afgebouwd. Dit betekent lagere lasten voor inkomens van € 35.000 tot € 125.000;

  • Vanaf 2017 wordt de ouderenkorting verhoogd.

De novelle zou nog voor het kerstreces in beide Kamers moeten worden behandeld. Naast de novelle wordt een aantal aanvullende maatregelen genomen. Het gaat dan om maatregelen om huiseigenaren te stimuleren energiebesparende maatregelen te nemen. Verder wordt de kinderopvangtoeslag verruimd vanaf 2017. Ook komt het kabinet met een reactie op de aangenomen motie over kolencentrales (V-N 2015/60.15). Er worden concrete varianten ontwikkeld voor de uitfasering van kolencentrales. Voor de zomer van 2016 komt het kabinet bovendien met een voorontwerp van een wetsvoorstel over verruiming van het gemeentelijke belastinggebied. Dit kan als basis dienen voor een verschuiving van inkomstenbelasting naar gemeentelijk belastinggebied vanaf 2019. Mogelijk wordt een aantal kleine gemeentelijke belastingen dan afgeschaft.

[Nieuwsbron]

Editie: 9 december

Rubriek: Belastingrecht algemeen

Dossiers: Prinsjesdag 2015

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Informatiesoort: VN Vandaag

  25
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen