De aanpak van belastingontduiking heeft prioriteit. Dat stelt de Staatssecretaris van Financiën in reactie op vragen vanuit de Tweede Kamer naar aanleiding van de brief inzake de aanpak van belastingontduiking van 17 januari 2017.

De Staatssecretaris van Financiën heeft geantwoord op vragen vanuit de Tweede Kamer naar aanleiding van de brief inzake de aanpak van belastingontduiking van 17 januari 2017 (V-N 2017/8.2, TaxVisions editie 10 februari 2017). Hij stelt dat de aanpak van belastingontduiking prioriteit heeft. Die aanpak is in de eerste plaats gericht op het verkrijgen van meer informatie door de Belastingdienst. Dit leidt er immers toe dat de verschuldigde belasting beter kan worden vastgesteld en ingevorderd. Veel internationale maatregelen, maar ook enkele nationale maatregelen, zijn daarom gericht op het verkrijgen van informatie en het bieden van meer transparantie. Daarnaast is het belangrijk dat als eenmaal is vastgesteld dat een belastingbedrag is verschuldigd, dit bedrag ook geïnd kan worden. In de praktijk blijkt dit laatste met regelmaat lastig te zijn, onder meer als het gaat om grensoverschrijdende situaties of om situaties waarin personen hun vermogen aan derden overmaken nog voordat invordering van de verschuldigde belasting heeft kunnen plaatsvinden.
 
De staatssecretaris gaat in op de problemen die geconstateerd zijn bij het onderzoek naar de Panamapapers. Een probleem bij dat onderzoek is het ontbreken van broninformatie. Het is nl. de vraag of zonder onderliggende brondocumenten uiteindelijk afdoende bewijs kan worden geleverd. De Belastingdienst blijft echter pogingen doen om die broninformatie te achterhalen, ook in internationaal verband.
 
Vervolgens gaat de staatssecretaris uitgebreid in op maatregelen in internationaal verband, met name op de Common Reporting Standard, het Ultimate Beneficial Owner (UBO)-register, de zwarte lijsten en de Mandatory Disclosure.
Tenslotte gaat hij ook uitgebreid in op maatregelen in nationaal verband, met name op het afschaffen van de inkeerregeling, de aandelen aan toonder, de aanpassing van het wettelijk fiscaal verschoningsrecht, de openbaarmaking van vergrijpboeten aan deelnemers en de constructiebestrijding in de invordering.
 
Brief Staatssecretaris van Financiën, 06-06-2017, nr. 2017-0000087663
 

 

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Rubriek: Invordering

Informatiesoort: VN Vandaag

Editie: 9 juni

  50
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen