De Staatssecretaris van Financiën heeft het beleidsbesluit over het fonds voor gemene rekening gewijzigd. De wijziging betreft het enkelvoudige toestemmingsvereiste en het stapelen van fondsen voor gemene rekening.

Het beleidsbesluit betreffende het fonds voor gemene rekening van 11 januari 2007, nr CPP2006/1870M, V-N 2007/8.16 is aangepast. Het betreft een aanvulling op het zogenoemde enkelvoudige toestemmingsvereiste. Verder wordt een onderdeel toegevoegd dat gaat over het stapelen van fondsen voor gemene rekening. In het besluit stelt de staatssecretaris dat hij omwille van de duidelijkheid opmerkt dat een fonds voor gemene rekening met een inkoopvariant gecombineerd kan worden met een fonds voor gemene rekening met eveneens een inkoopvariant zonder dat daarmee het besloten karakter van deze gestapelde fondsen wordt aangetast.

[Nieuwsbron]

Editie: 28 december

Rubriek: Vennootschapsbelasting

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Informatiesoort: VN Vandaag

  24
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen