De Staatssecretaris van Financiën heeft  met de nota van wijziging het wetsvoorstel Wet modernisering VPB-plicht overheidsondernemingen aangepast. Het gaat om enkele technische wijzigingen. Ook heeft hij in de nota naar aanleiding van het verslag een aantal zaken besproken.

Kamerstukken II 2014/15, 34003, nr. 6 en 7  

In de nota van wijziging wordt ten eerste verduidelijkt dat een vrijstelling alleen van toepassing is op activiteiten die als academisch ziekenhuis zijn verricht. De tweede wijziging betreft de wederopzegging van een verzoek om toepassing van de objectvrijstelling achterwege te laten. Ten slotte wordt de datum van  inwerkingtreding aangepast, nu 1 januari 2015 niet meer haalbaar is. In de nota naar aanleiding van het verslag gaat de staatssecretaris onder andere in op de vormgeving van de belastingplicht en vrijstellingen in relatie tot andere landen, winststreven, openingsbalans en totaalwinstbegrip, (specifieke) vrijstellingen, EU-aspecten en op vragen van de NOB.  

[Nieuwsbron]

Editie: 25 november

Rubriek: Vennootschapsbelasting

Dossiers: Prinsjesdag 2014

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Informatiesoort: VN Vandaag

  34
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen