Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat het niet meer tijdig kunnen ophalen van de auto voor risico van de heer X is, zodat de naheffing terecht is. Aangezien X moest afwachten wanneer de garage zou doorgeven dat de auto kon worden opgehaald, is een boete van 25% passend en geboden.

De heer X is houder van een Land Rover met geschorst kenteken. De auto is op 27 juli 2012 voor de APK bij een garage. Aangezien het niet mogelijk was om de auto voor sluitingstijd van de garage op te halen, is de auto pas de volgende dag opgehaald. Op deze dag wordt belast gebruik van de weg geconstateerd. Bij een schorsing mag namelijk alleen gebruik van de weg worden gemaakt op de dag van de APK zelf. In geschil is de MRB-naheffingsaanslag, alsmede de verzuimboete van 100% van € 1199. Rechtbank Gelderland verlaagt de boete tot 50%, aangezien er geen omstandigheden zijn die de zwaarste straf rechtvaardigen. De inspecteur gaat in hoger beroep.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat het niet meer tijdig kunnen ophalen van de auto voor risico van X is, zodat de naheffing terecht is. Voor het opleggen van een verzuimboete van 100% is de aanwezigheid van een strafverzwarende omstandigheid niet noodzakelijk. Aangezien X moest afwachten wanneer de garage zou doorgeven dat de auto kon worden opgehaald, is een boete van 25% passend en geboden voor het verzuim dat is begaan. Het incidentele hoger beroep van de X is deels gegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 72

Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 35

Algemene wet inzake rijksbelastingen 67c

Editie: 25 november

Instantie: Hof Arnhem-Leeuwarden

Rubriek: Belastingheffing van motorrijtuigen

Informatiesoort: VN Vandaag

  48
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen