Rechtbank Gelderland oordeelt dat X bv aannemelijk maakt dat de catamaran in overleg met de andere aandeelhouder van de werk-bv is aangeschaft om klanten te werven. Speciaal hiertoe is namelijk de jaarlijkse managementvergoeding met € 1.000 verhoogd.

Belanghebbende, X bv, is een holding waarvan de heer A enig aandeelhouder en directeur is. X bv is houdster 45% van de aandelen in E bv. Deze bv houdt zich bezig met het ontwikkelen en produceren van luxe verpakkingsmaterialen. X bv fungeert ten opzichte van E bv als management-bv door A ter beschikking te stellen. In 2010 schaft X bv een catamaran aan, waarmee A en een vriend, gaan wedstrijdzeilen. In 2012 hebben zij het zeilen met de catamaran goed onder de knie en wordt reclame van E bv op de catamaran aangebracht. De inspecteur stelt primair dat met de aanschaf louter de persoonlijke behoeftenbevrediging van A wordt nagestreefd en dat X bv dus ten onrechte aftrek van voorbelasting heeft geclaimd. In geschil zijn de btw-naheffingsaanslagen over 2010, 2012 en 2013, alsmede de verzuimboetes.

Rechtbank Gelderland oordeelt dat X bv aannemelijk maakt dat de catamaran in overleg met de andere aandeelhouder van E bv is aangeschaft om klanten te werven. Speciaal hiertoe is namelijk de jaarlijkse managementvergoeding met € 1.000 verhoogd. Het is niet van belang of de sponsoring daadwerkelijk heeft geleid tot extra omzet. Ondanks de zakelijke aanschaf moet in de betreffende jaren vanwege het privégebruik van X wel steeds een BUA-correctie plaatsvinden. Aangezien de reclame voor E bv pas in 2012 werd aangebracht, is de BUA-correctie in 2010 50% van de afgetrokken voorbelasting. In 2012 en 2013 is de BUA-correctie 25%, met uitzondering evenwel van de 100% zakelijke kosten voor het aanbrengen van de reclame. Bovendien moet X bv alsnog btw afdragen over de vergoeding die de zeilvriend van A in 2010 aan haar heeft betaald om mee te mogen varen. De boetes worden vernietigd. De beroepen van X bv zijn deels gegrond.

 

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 1968 1

Wet op de omzetbelasting 1968 15

Editie: 27 november

Instantie: Rechtbank Gelderland

Rubriek: Omzetbelasting

Informatiesoort: VN Vandaag

  32
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen