De Hoge Raad oordeelt dat een definitieve aanslag forensenbelasting kan worden opgelegd zodra vaststaat dat de woning meer dan 90 dagen ter beschikking stond en dus aan het belastbare feit is voldaan. Dat betekent dat een aanslag soms al in de loop van het jaar kan worden opgelegd.

X is eigenaar van een gemeubileerde woning in de gemeente Ameland, zonder in deze gemeente hoofdverblijf te houden. De heffingsambtenaar legt aan X op 15 september 2017 een aanslag forensenbelasting op over het (lopende) jaar 2017. In de verordening forensenbelasting van de gemeente Ameland is bepaald dat het heffingsjaar gelijk is aan het kalenderjaar. Hof Arnhem-Leeuwarden vernietigt de aanslag forensenbelasting omdat deze te vroeg is opgelegd, omdat de heffingsambtenaar ten tijde van het opleggen van de aanslag nog niet beschikte over alle benodigde gegevens.

De Hoge Raad oordeelt dat een definitieve aanslag forensenbelasting kan worden opgelegd zodra vaststaat dat de woning meer dan 90 dagen ter beschikking stond en dus aan het belastbare feit is voldaan. Dat betekent dat een aanslag soms al in de loop van het jaar kan worden opgelegd. De forensenbelasting is, aldus de Hoge Raad, materieel verschuldigd zodra in een kalenderjaar een woning op meer dan 90 dagen ter beschikking heeft gestaan. Nu de heffingsambtenaar heeft gesteld dat dit op het moment van aanslagoplegging het geval was, had het hof de juistheid van die stelling moeten beoordelen. Daarbij had het hof de verhuurovereenkomst tussen X en de VVV Ameland moeten betrekken. De Hoge Raad verwijst de zaak naar Hof ’s-Hertogenbosch met de opdracht die beoordeling alsnog te maken.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Gemeentewet 223

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Belastingen van lagere overheden

Instantie: Hoge Raad

Editie: 4 mei

19

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen