Hof ’s-Hertogenbosch oordeelt dat een beroep op betalingsonmacht voor het betalen van het griffierecht in iedere procedure opnieuw moet worden gedaan.

X stelt hoger beroep in tegen een uitspraak van Rechtbank Oost-Brabant. De rechtbank heeft het beroep niet-ontvankelijk verklaard en daarbij het beroep van X op betalingsonmacht afgewezen. In hoger beroep beroept X zich eveneens op betalingsonmacht, maar dit wordt door het hof afgewezen. Tegen deze afwijzing komt X in verzet.

Hof ’s-Hertogenbosch oordeelt dat een beroep op betalingsonmacht voor het betalen van het griffierecht in iedere procedure opnieuw moet worden gedaan. Bepalend voor het succes van een dergelijk verzoek zijn de inkomens- en vermogenspositie op het moment dat het griffierecht moet worden betaald. Daarom moet in iedere procedure een nieuw verzoek worden gedaan en wordt dit verzoek ook opnieuw beoordeeld. In dit geval heeft de gemachtigde in hoger beroep niet tijdig een beroep op betalingsonmacht gedaan. Dat hij dat in andere procedures of in het beroep in eerste aanleg wel heeft gedaan, doet niet ter zake. Het hof verklaart het verzet ongegrond. Het hof heeft het hoger beroep terecht niet-ontvankelijk verklaard wegens het niet tijdig betalen van het griffierecht.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet bestuursrecht 8:41

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

Instantie: Hof 's-Hertogenbosch

Editie: 4 mei

7

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen