Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat X niet aannemelijk maakt minimaal 1225 uren te hebben besteed aan werkzaamheden voor de onderneming. Zo is het urenoverzicht onvoldoende verifieerbaar door het ontbreken van objectief controleerbare gegevens.

X werkt in dienstbetrekking (0,6 fte) als lector. Hij houdt zich in dat kader bezig met het, in samenwerking met andere hogescholen en universiteiten, opzetten en (laten) uitvoeren van onderzoek, onderwijsontwikkeling en het onderhouden van relaties. X exploiteert daarnaast een onderneming als lid van diverse raden van toezicht, extern beoordelaar van studenten en adviseur. Voor 2016 is in geschil of X voldoet aan het urencriterium van 1225 uur. Rechtbank Gelderland stelt X in het ongelijk.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat X niet aannemelijk maakt minimaal 1225 uren te hebben besteed aan werkzaamheden voor de onderneming. Zo is het urenoverzicht onvoldoende verifieerbaar door het ontbreken van objectief controleerbare gegevens. Het overzicht is achteraf geschat en is te globaal van opzet. Om vast te stellen of er geen overlap is met zijn dienstbetrekking had X de reiskostenvergoeding (€ 8905) van zijn werkgever kunnen specificeren, maar dat heeft hij nagelaten. Zo is de deelname aan een congres opgevoerd als activiteit van de onderneming, terwijl X uit hoofde van zijn dienstbetrekking als deelnemer staat vermeld. X heeft geen recht op de zelfstandigenaftrek.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 3.76

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Inkomstenbelasting

Instantie: Hof Arnhem-Leeuwarden

Editie: 2 januari

18

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen