Hof Den Haag oordeelt dat X weliswaar twee omgevingsvergunningen aanvraagt, maar de gemeente slechts mag heffen tegen een bedrag van maximaal één aanvraag. De bouwinspecteur adviseerde X namelijk om de aanvraag in twee stappen te doen.

X wil een bedrijfsruimte bouwen met vier woningen en neemt contact op met de gemeente. De bouwinspecteur van de gemeente adviseert X om de aanvraag in twee stappen te doen. X dient daarom eerst een aanvraag omgevingsvergunning in voor de bouw van een bedrijfsruimte. Op de tekeningen staan vier ruimtes vermeldt. De gemeente verleent de vergunning. Vervolgens dient X een tweede aanvraag in, waarin de vier onbenoemde ruimtes uit de eerste aanvraag worden aangeduid als de woningen. De gemeente brengt zowel voor de eerste als de tweede aanvraag leges in rekening. Op verzoek van X trekt de gemeente de eerste aanvraag weer in en restitueert 30% van de leges. X gaat in (hoger) beroep tegen de tweede aanslag.

Hof Den Haag oordeelt dat X weliswaar twee omgevingsvergunningen aanvraagt, maar de gemeente slechts mag heffen tegen een bedrag van maximaal één aanvraag. Er is namelijk sprake van opgewekt vertrouwen. De bouwinspecteur heeft immers zelf deze werkwijze aan X geadviseerd. Het hof vermindert de legesaanslagen tot een bedrag als ware er één omgevingsvergunning aangevraagd.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Gemeentewet 229

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Belastingen van lagere overheden

Instantie: Hof Den Haag

Editie: 2 januari

6

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen