De Staatssecretaris van Financiën heeft het besluit tijdelijke fiscale maatregelen autobelastingen Oekraïne 2022-2024 gepubliceerd. Het besluit geeft duiding aan de belastingplicht voor de belasting van personenauto’s en motorrijwielen (BPM) en de motorrijtuigenbelasting (MRB) van ontheemde personen die Oekraïne hebben verlaten vanwege de oorlog in dat land.

In het besluit wordt toegelicht wanneer de vrijstelling BPM op basis van de verhuisboedelvrijstelling van toepassing is op een motorrijtuig van een Oekraïense ontheemde houder ingeval dat motorrijtuig is ingeschreven in het Oekraïense kentekenregister.

Ook wordt een goedkeuring verleend dat ontheemden uit Oekraïne voor het motorrijtuig dat is ingeschreven in het Oekraïense kentekenregister en waarmee zij Oekraïne verlaten hebben, in afwijking van art. 29 Uitvoeringsbesluit MRB, zijn vrijgesteld van MRB, zolang dit besluit in werking is.

Om in aanmerking te komen voor deze regelingen moet de aanvrager zich melden bij de inspecteur onder overlegging van de verblijfsgegevens in Nederland en de voertuiggegevens.

Dit besluit treedt in werking met ingang van 31 december 2022 en werkt terug tot en met 24 februari 2022. Het besluit vervalt met ingang van 4 maart 2024. Hiermee wordt aangesloten bij de geldingsduur van het Uitvoeringsbesluit tijdelijke bescherming van de EU.

Wetsartikelen:

Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 73

Uitvoeringsbesluit belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 4

Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 14

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Belastingheffing van motorrijtuigen

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 2 januari

7

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen